INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educación Lleida Lleida
EQUIPO SERVICIOS EDUCATIVOS de la Generalidad de CataluñaPsicopedagoga EAP

Roser Vianya

Trabajadora Social EAP
Maria Ángels ClaramuntLogopeda CREDA
Divina Alandí

Asesora curso de PF-CLIC
"Impulso a la lectura-ILEC"
Rosa Mateu

Fisioterapeuta
Rosana Llurda