INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
HORARI LECTIU DELS ALUMNES

Segon cicle d'Educació Infantil

P3, P4, P5

Matí: de 08:30h a 13:00h
Tarda: de 15:00h a 16:30h

Educació Primària.
1r, 2n, 3r,  4t, 5è, 6è
Matí: de 08:30h a 13:00h
Tarda: de 15:00h a 16:30h

Educació Secundària.
1r, 2n, 3r i 4t 
Dilluns, dimarts i dijous: de 08:00 a 13.00h i de 15:00 a 16:30h.
Dimecres i divendres: de 08:00 a 14:30h.