INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
HORARI LECTIU DELS ALUMNES

Segon cicle d'Educació Infantil

P3, P4, P5

Matí: de 9:00h a 13:30h
Tarda: de 15:30h a 17:00h

Educació Primària. Una hora més d'escolarització diària de 12:30 a 13:30h.
1r, 2n, 3r,  4t, 5è, 6è
Matí: de 9:00h a 13:30h
Tarda: de 15:30h a 17:00h
 
Per a tots aquells alumnes que utilitzin el servei de menjador l’horari serà de les 9:00 del matí a les 17:00h.

Els  nens/es d’infantil que tenen germans grans a Primària i no es queden al menjador, romandran al centre fins a les 13:30h vigilats per una professora en una aula d’Educació Infantil.

Servei d'acollida matinal 8:30 a 9:00h.