INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
HORARI LECTIU DELS ALUMNES

Segon cicle d'Educació Infantil

P3, P4, P5

Matí: de 08:30h a 13:00h
Tarda: de 15:00h a 16:30h

Educació Primària.
1r, 2n, 3r,  4t, 5è, 6è
Matí: de 08:30h a 13:00h
Tarda: de 15:00h a 16:30h

Educació Secundària.
1r, 2n, 3r i 4t 
Dilluns, dimarts i dijous: de 08:00 a 13.00h i de 15:00 a 16:30h.
Dimecres i divendres: de 08:00 a 14:30h.