ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
EQUIP SERVEIS EDUCATIUS de la Generalitat de Catalunya



Psicopedagoga EAP

Roser Vianya

Treballadora Social EAP
Maria Àngels Claramunt



Logopeda CREDA
Divina Alandí

Assessora  curs de PF-CLIC
 “Impuls a la lectura-ILEC”                                  
Rosa Mateu

Fisioterapeuta
Rosana Llurda