INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
L'escola Torre Queralt té una relació Família-Escola efectiva i real on el nen és el protagonista. Mantenim un seguiment dels acords presos en les tutories amb les famílies amb un recull informatitzat de les entrevistes per tal de fer un acompanyament escolar dels alumnes.