INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Vols conèixer les activitats, tasques, aprenentatges i rutines dels nostres alumnes? Accedeix mitjançant els botons de cada etapa educativa.

    Educació Infantil       
Educació Primària 
Educació Secundària 

Ben aviat podreu veure més imatges i informació sobre el nostre centre educatiu però de moment ens podeu conèixer millor amb aquests  dos vídeos.En aquests 2 vídeos podràs conèixer millor el nostre centre educatiu:

Si el que vols és estudiar a Catalunya, accedeix al nou web del departament per tenir tota la informació disponible:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PER AL CURS 22-23
Infantil i primària: del 7 al 21 de març
Secundària: del 9 al 21 de març
Sol·licitud: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Novetats:
• A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
• No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
• Hi ha dos tipus de sol·licitud:
                 o Electrònica: cal identificació digital
                 o Suport informàtic: sense identificació digital
Què em cal per omplir la sol·licitud?
Hi ha dues opcions:
1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:
Cal complir els requisits següents:
• Ser major de 16 anys
• Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
• Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
• Targeta sanitària per la teva identificació

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades
amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?
No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.
Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?
Podeu posar-vos en contacte telefònic 973 24 97 96 amb el nostre centre i demanar cita prèvia.
Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?
Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

• Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa
la sol·licitud.
• El codi de centre del nostre centre és 25010280, el necessitareu per indicar a quin
centre voleu preinscriure-us.
• Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder
lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
• Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de
termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de
quedar-se sense plaça al centre.


Per a més informació us adjuntem un enllaç al Document que regula la Normativa de Preinscripció i Matrícula per al curs 22-23: informació no disponible.


Per a més informació podeu accedir al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç:

http://educacio.gencat.cat/ca/actualitat/preinscripcio/preinscripcio


Veniu a visitar-nos i a coneixer-nos omplint el formulari per sol·licitar cita prèvia que teniu a continuació.

He llegit i accepto la política de privacitat i de protecció de dades.

D'acord amb l'article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Alumnat de centres educatius dependents de Departament d'Educació" amb la finalitat de gestionar l'acció educativa, fer orientació acadèmica i professional, l'acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l'avaluació objectiva del rendiment escolar, adoptar el compromís dels alumnes i llurs famílies en el procés educatiu i l'accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. L'òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu.