INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
Qualitat educativa sense exclusió amb
un pla d'atenció a la diversitat
EL CENTRE Proporciona a tot L'ALUMNAT  una atenció educativa universal d’alta qualitat.

  •  Estableix un sistema d’avaluació universalque permet la identificació i intervenció precoces dirigides a nens i nois en risc d’obtenir resultats limitats en el seu procés d’aprenentatge. L’objectiu és proporcionar suports adequats i efectius per garantir-ne el progrés. 
  •  Avalua l’efectivitat de la intervenció segons el progrés dels alumnes amb l’objectiu d’introduir modificacions per millorar la qualitat de la proposta pedagògica. La “Resposta a la intervenció” és un continu en la planificació de les intervencions, els suports i les mesures d’atenció educativa, tant pel que fa als aprenentatges com a la regulació del comportament.
  • Les intervencions universals que dirigim a tot l'alumnat del centre,  responen favorablement la majoria. 
  • En un segon nivell es dissenyen mesures isuports addicionals estratègicament dirigits als alumnes en situació de risc o amb necessitat de suport temporal. 
  • En un tercer nivell, les mesures i els suports intensius es dirigeixen als alumnes per als quals les mesures universals i addicionals són insuficients.