INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
Qualitat educativa sense exclusió amb
un pla d'atenció a la diversitat
EL CENTRE Proporciona a tot L'ALUMNAT  una atenció educativa universal d’alta qualitat.

  •  Estableix un sistema d’avaluació universalque permet la identificació i intervenció precoces dirigides a nens i nois en risc d’obtenir resultats limitats en el seu procés d’aprenentatge. L’objectiu és proporcionar suports adequats i efectius per garantir-ne el progrés. 
  •  Avalua l’efectivitat de la intervenció segons el progrés dels alumnes amb l’objectiu d’introduir modificacions per millorar la qualitat de la proposta pedagògica. La “Resposta a la intervenció” és un continu en la planificació de les intervencions, els suports i les mesures d’atenció educativa, tant pel que fa als aprenentatges com a la regulació del comportament.
  • Les intervencions universals que dirigim a tot l'alumnat del centre,  responen favorablement la majoria. 
  • En un segon nivell es dissenyen mesures isuports addicionals estratègicament dirigits als alumnes en situació de risc o amb necessitat de suport temporal. 
  • En un tercer nivell, les mesures i els suports intensius es dirigeixen als alumnes per als quals les mesures universals i addicionals són insuficients.