ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Maite Torrelles Abad: DIRECTORA DE L'INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT, especialista en Pedagogia Terapèutica i Educació Infantil i 12 cursos d'experiència en la direcció de centre.

Equip Directiu


Directora  Cap d'Estudis  Secretària  Inspectora
Maite Torrelles Abad Pere Picoy Serra
Teresa Alcaine Insa
Sonia López Galindo Montserrat Lluís

Total alumnes infantil: 

P3: SOL
P4: LLUNA
P5: ESTRELLES 
Mestres adscrits
INF
Coordinació


Equip educació infantil

Cicle Inicial
1r A
1r B
2n 
Mestres
adscrits CI
Coordinació

Total alumnes 1r:  | Total alumnes 2n: 


Cicle Mitjà
3r A
3r B
4t A
4t B
Mestres
adscrits CM
Coordinació
Cicle Superior
5èA
5èB
6èA
6èB
Mestres
adscrits CS
Coordinació

Total 3r: | Total 4t:  | Total 5è:  | Total 6è: 


Equip Cicle Inicial

Equip Cicle Mitjà

Equip Cicle Superior

Educació Física
 Educació Musical
 Llengua Estrangera (anglès)
 Educació Especial
 Religió Catòlica
Educació en valors socials i cívics
(Alternativa a la religió) 

Equip assessorament pedagògic

Comisió d'Atenció a la Diversitat (CAD) X / 12: 30h - 13: 30h (en funció de les necessitats)

Directora - Cap d'estudis - Serveis educatius TIS - EAP - MEE - Tutores / as

Comissió Festes Escolars (Dill 12:30 a 13:30)

Coordinadores cicle

Comisió Grup Impulsor Formació ILEC (Gust per llegir, estratègies per a la comprensió lectora) Dimecres de 13:30 - 14: 30h

Coordinadores y coord. ILEC-Lingüística - Teresa Guardiola Grup Impulsor - 2 ILEC


Coordinacions Dia/Hora
Reunió cicle
Coord. d’E. Infantil INF Dijous
12:45 a 13:30h
Coord. C. Inicial
CI Dimecres
12:45 a 13:30h
Coord. C. Mitjà
CM Dilluns 
15:30 a 16:15h
Coord. C. Superior CS Dimecres
10:00 a 11h
Cap d’Estudis
Pere Picoy
Dijous 12:00h a 13:00h

Teresa Alcaine
Dimecres 9:00h a 10:00h

Coord. Informàtica-TIC Dilluns
9:00h a 10:00h
Coord. Lingüístic -
LIC - Llengua i Cohesió social.
Dimecres
11:00h a 12:00h
Coord. Activitats esportives IMAE, PCEE. Dilluns
9:00h a 10:00h
Coord. RL - Riscos Laborals Divendres
13:00h a 14:00h
Coord. Biblioteca
(prèstec de llibres)
------
Coordinació d'altres Coordinació eTwinning
11:00h a 12:00h