ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Maite Torrelles Abad: Directora de L'INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT, especialista en Pedagogia Terapèutica i Educació Infantil i 12 cursos d'experiència en la direcció de centre.La Teresa i la Sonia, cap d’estudis i secretària de l’escola, d’INF i PRi..

Equip Directiu


Directora  Cap d'Estudis  Coordinació pedagògica Secretària  Inspectora
Maite Torrelles Abad Teresa Alcaine Insa - Sonia López Galindo Montserrat Lluís
P3: SOL
-
P4: LLUNA
-
P5: ESTRELLES 
-
Mestres adscrits
INF
-
Coordinació
-

 

Cicle Inicial
1r A
-
2nA
-
2nB:
-
Mestres adscrits C.Inicial
-
Coordinació: 
-
Cicle Mitjà
3r
-
4t
-
Coordinació
-

 

Cicle Superior
5è A
-
5èB
-
6è A
-
 6èB
-
Mestres adscrits
-
Coordinació
-

 

Educació Física
-
Educació musical
-
 Llengua Estrangera (anglès)
-
Llengua Estrangera (francès)
-
Educació especial
-
Religió catòlica
-
Educació en valors socials i cívics (alternativa a la religió)
-

Coordinació Intercicles - Coordinadors de cada cicles 13: 30h - 14: 30h
Directora - Cap d'estudis - Tots els coordinadors del centre

Reunió de cicle: Cada mestre adcrit al seu cicle es reuneix per coordinar-se. (Dimarts 13:30 a 14:30)

Reunió de nivell: Cada mestre es reuneix amb els companys de nivell. (Dimecres 13:30 a 14:30)


Coordinacions Dia/Hora
Reunió cicle
Coord. d’E. Infantil INF Dijous
12:45 a 13:30h
Coord. C. Inicial
CI Dimecres
12:45 a 13:30h
Coord. C. Mitjà
CM Dilluns 
15:30 a 16:15h
Coord. C. Superior CS Dimecres
10:00 a 11h

Coordinació pedagògica

-
Cap d’Estudis
-

Coord. Informàtica-TIC -
Coord. Lingüístic -
LIC - Llengua i Cohesió social.
-
Coord. Activitats esportives IMAE, PCEE. -
Coord. RL - Riscos Laborals -
Coord. Biblioteca
(prèstec de llibres)
------
Coordinació d'altres -
A.E.E. (auxil·liar d'ed. especial)
-
TIS(Tècnica Integradora Social)
-
Personal de SERUNION-ALESSA-BASIC
-
TEI (Tècnica d'ed. Infantil): 
-