ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Maite Torrelles Abad: Directora de L'INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT, especialista en Pedagogia Terapèutica i Educació Infantil i 12 cursos d'experiència en la direcció de centre.La Teresa i la Sonia, cap d’estudis i secretària de l’escola, d’INF i PRi..

Equip Directiu


Directora  Cap d'Estudis  Coordinació pedagògica Secretària  Inspectora
Maite Torrelles Abad Pere Picoy Serra
Teresa Alcaine Insa
Miquel Àngel Cullerés Balagueró Sonia López Galindo Montserrat Lluís


Fusió escoles Ginesta i Terres de Ponent
P3: SOL
Ruth Llamas (Alba Gabriel)
P4: LLUNA
Mar Vidal
P5: ESTRELLES 
Trini Serrano
Mestres adscrits
INF
Joana Valero, Julia Guiu, Ana Muñoz, Mercé Duaigües (TEI) i Mònica Sas (AEES)
Coordinació
Trini Serrano

 

Cicle Inicial
1r A
Diana Carrión (Ana Solans )
2nA
Roser Serra
2nB:
Mireia Castellví-Beatriz López
Mestres adscrits C.Inicial
Luis Miguel Cor, Aida Carrera, Toni Portolés-Eva Sabariego, Beatriz López i Montse Martín.
Coordinació: 
Aida Carrera
Cicle Mitjà
3r
Eduard Abella/Juan A. Díaz (subst. Meritxell Bañeres)
4t
Elisabeth Noguero/M Jose Rivera
Mestres adscrits C.Mitjà: Àngel Ibaceta, Rosina Sert, Teresa Alcaine.
Coordinació
Elisabeth Noguero

 

Cicle Superior
5è A
Cecília Molins
5èB
Alba Bosch
6è A
Agustí Tremosa
 6èB
Mariona Bargués
Mestres adscrits
Sónia López, Antoni Barbosa, Juan de Miguel
Coordinació
Agustí Tremosa

 

Educació Física
Antoni Barbosa i Luis Miguel Cor
Educació musical
Aida Carrera i Juan de Miguel
 Llengua Estrangera (anglès)
Ana Muñoz, Angel Ibaceta i Mariona Bargués
Llengua Estrangera (francès)
M Jose Rivera
Educació especial
Rosina Sert i Maite Torrelles
Religió catòlica
Montse Martín
Educació en valors socials i cívics (alternativa a la religió)
professorat del centre, tutors i mestres adscrits al cicle

Comisió d'Atenció a la Diversitat (CAD) X / 12: 30h - 13: 30h (en funció de les necessitats)

Directora - Cap d'estudis - Serveis educatius TIS - EAP - MEE - Tutores / as

Comissió Festes Escolars (Dill 12:30 a 13:30)

Coordinadores cicle

Comisió Grup Impulsor Formació ILEC (Gust per llegir, estratègies per a la comprensió lectora) Dimecres de 13:30 - 14: 30h

Coordinadores y coord. ILEC-Lingüística - Teresa Guardiola Grup Impulsor - 2 ILEC


Coordinacions Dia/Hora
Reunió cicle
Coord. d’E. Infantil INF Dijous
12:45 a 13:30h
Coord. C. Inicial
CI Dimecres
12:45 a 13:30h
Coord. C. Mitjà
CM Dilluns 
15:30 a 16:15h
Coord. C. Superior CS Dimecres
10:00 a 11h

Coordinació pedagògica

Miquel Àngel Cullerés Balagueró
Cap d’Estudis
Pere Picoy
Dijous 12:00h a 13:00h

Teresa Alcaine
Dimecres 9:00h a 10:00h

Coord. Informàtica-TIC Dilluns
9:00h a 10:00h
Coord. Lingüístic -
LIC - Llengua i Cohesió social.
Dimecres
11:00h a 12:00h
Coord. Activitats esportives IMAE, PCEE. Dilluns
9:00h a 10:00h
Coord. RL - Riscos Laborals Divendres
13:00h a 14:00h
Coord. Biblioteca
(prèstec de llibres)
------
Coordinació d'altres Coordinació eTwinning
11:00h a 12:00h
A.E.E. (auxil·liar d'ed. especial)
Estefania Pua i Monica Sas
TIS(Tècnica Integradora Social)
Eva Acosta
Personal de SERUNION-ALESSA-BASIC
Eva Sabariego, Toni Portolès
TEI (Tècnica d'ed. Infantil): 
Mercè Duaigües