ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Maite Torrelles Abad: Directora de L'INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT, especialista en Pedagogia Terapèutica i Educació Infantil i 12 cursos d'experiència en la direcció de centre.La Teresa i la Sonia, cap d’estudis i secretària de l’escola, d’INF i PRi..

Equip Directiu


Directora  Cap d'Estudis  Coordinació pedagògica Secretària  Inspectora
Maite Torrelles Abad Teresa Alcaine Insa - Sonia López Galindo Montserrat Lluís
P3: SOL
-
P4: LLUNA
-
P5: ESTRELLES 
-
Mestres adscrits
INF
-
Coordinació
-

 

Cicle Inicial
1r A
-
2nA
-
2nB:
-
Mestres adscrits C.Inicial
-
Coordinació: 
-
Cicle Mitjà
3r
-
4t
-
Coordinació
-

 

Cicle Superior
5è A
-
5èB
-
6è A
-
 6èB
-
Mestres adscrits
-
Coordinació
-

 

Educació Física
-
Educació musical
-
 Llengua Estrangera (anglès)
-
Llengua Estrangera (francès)
-
Educació especial
-
Religió catòlica
-
Educació en valors socials i cívics (alternativa a la religió)
-

Comisió d'Atenció a la Diversitat (CAD) X / 12: 30h - 13: 30h (en funció de les necessitats)

Directora - Cap d'estudis - Serveis educatius TIS - EAP - MEE - Tutores / as

Comissió Festes Escolars (Dill 12:30 a 13:30)

Coordinadores cicle

Comisió Grup Impulsor Formació ILEC (Gust per llegir, estratègies per a la comprensió lectora) Dimecres de 13:30 - 14: 30h

Coordinadores y coord. ILEC-Lingüística - Teresa Guardiola Grup Impulsor - 2 ILEC


Coordinacions Dia/Hora
Reunió cicle
Coord. d’E. Infantil INF Dijous
12:45 a 13:30h
Coord. C. Inicial
CI Dimecres
12:45 a 13:30h
Coord. C. Mitjà
CM Dilluns 
15:30 a 16:15h
Coord. C. Superior CS Dimecres
10:00 a 11h

Coordinació pedagògica

-
Cap d’Estudis
-

Coord. Informàtica-TIC -
Coord. Lingüístic -
LIC - Llengua i Cohesió social.
-
Coord. Activitats esportives IMAE, PCEE. -
Coord. RL - Riscos Laborals -
Coord. Biblioteca
(prèstec de llibres)
------
Coordinació d'altres -
A.E.E. (auxil·liar d'ed. especial)
-
TIS(Tècnica Integradora Social)
-
Personal de SERUNION-ALESSA-BASIC
-
TEI (Tècnica d'ed. Infantil): 
-