HORARI LECTIU DELS ALUMNES

Segon cicle d'Educació Infantil

P3, P4, P5

Matí: de 9:00h a 13:30h
Tarda: de 15:30h a 17:00h

Educació Primària. Una hora més d'escolarització diària de 12:30 a 13:30h.
1r, 2n, 3r,  4t, 5è, 6è
Matí: de 9:00h a 13:30h
Tarda: de 15:30h a 17:00h
 
Per a tots aquells alumnes que utilitzin el servei de menjador l’horari serà de les 9:00 del matí a les 17:00h.

Els  nens/es d’infantil que tenen germans grans a Primària i no es queden al menjador, romandran al centre fins a les 13:30h vigilats per una professora en una aula d’Educació Infantil.

Servei d'acollida matinal 8:30 a 9:00h.