Auxiliar administrativa

Es disposa d’una persona que ens ajuda en les tasques administratives i de gestió econòmica del centre, Mar Segura. El centre utilitza el programari Sfer@ RALC.Tècnica en integració social – TIS


Dins el programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat col·labora en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb els nens, les seves famílies i els agents social de l’entorn. 

EvaConserge (Ajuntament de Lleida)


Magí Morell
Conxita MorAuxiliars d’Educació especial (AEE-vetlladores)

Ofereixen atenció personalitzada a alumnes del centre amb necessitats educatives especifiques

Estefania Pua
Sergi Castañola
Toni Portolés
Ares Codina