JUNTA DEL AMPA

Associació que la formen tots els pares i mares/tutors/es dels alumnes.

Objectius:

Promoure activitats extraescolars i complementàries.
Recolzar econòmicament les propostes i projectes del Centre.
Promoure la participació de les famílies en la gestió del Centre.
Tenir un representant al Consell Escolar.
Gestionar ajuts i beques per sortides i activitats pels alumnes de l’Ajuntament, etc.
 
Composició de la Junta de l’AMPA: 

Maria Dolores Martínez Lanza (presidenta)
Ivan Bermejo Montull (vicepresident)
Rosa Maria León Marquez (secretària)
 
Com a vocals:
Layla Zekhanini
Chayma Rabhi
Olga Monje
Montse López 
Blanca Bonilla


La seu i espai de la junta està situada a l'edifici adjunt de l'Avinguda Sant Pere, 54.