INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

La metodologia o model educatiu de L’Escola TORRE QUERALT implementa i potencia l’aprenentatge dels alumnes amb un sistema molt participatiu, pràctic i equitatiu.

Utilitzarà mètodes o estratègies educatives que afecten a tots els àmbits de l’Ensenyament: des de l’objectiu de l’adquisició de les competències bàsiques d’aprenentatge, passant pels sistemes d’avaluació i l’organització del centre.

Agafarà un model que asseguri i serveixi per millorar els resultats de l’alumnat amb més necessitats.

Innovarà com a estratègies d’equitat mitjançant l’aportació de recursos raonables, que estiguin a l’abast de tothom i que ajudin a resoldre problemes i a la vegada que generi coneixements des de la mateixa pràctica o activitat significativa de l’alumne.

L’escola TORRE QUERALT està qualificada de màxima complexitat, per les especials connotacions, característiques i realitat sòcio-educativa i social dels alumnes matriculats. De titularitat pública de la Generalitat de Catalunya del Departament d’Ensenyament. Imparteix Educació Infantil i Educació Primària, de dues línies des d’aquest curs i amb dos i dues seus.

Hem hagut de construir un nou camí entre tots i totes

Els trets identificatius de l’escola Torre Queralt són:

Escola  catalana
Escola  aconfessional  i  pluralista
Escola  co-educadora  i  no  sexista
Escola  solidària  i  tolerant
Educació  integral
Educació  socialitzadora
Escola  dialogant
Ensenyament personalitzat i de qualitat
Ensenyament  actiu  i  innovador
Escola  oberta  a  la  participació
Escola  democràtica
Escola  respectuosa  amb  l’entorn  i  compromesa  amb  el  medi  ambient      
Visió  crítica
Escola oberta a l’entorn

 Concrecions metodològiques:

Entenem que l’aprenentatge contribueix al desenvolupament en la mesura en què  aprendre  no  és  copiar  o  reproduir  un  discurs  sobre  la  realitat.  Treballem partint de la concepció  constructivista, que entén l’aprenentatge com  la  capacitat d’elaborar  una  representació  personal  sobre  un  objecte  de  la  realitat.  És  un aprenentatge  significatiu  i  orientat  a  desenvolupar  les  competències  bàsiques generals que els han de permetre un desenvolupament personal global i una relació satisfactòria  amb  el  seu  entorn;  significatiu  perquè  parteix  de  les  experiències, interessos  i  coneixements  previs  que  tenen  els  infants.  Aprendre  a  avaluar  i  a modificar els propis esquemes de coneixement és un dels components essencials de l’aprendre  a  aprendre.  L’infant  n’és  el  protagonista,  el  qual  està  motivat  i  viu  el procés de manera significativa i funcional. L’ensenyament-aprenentatge és conjunt i compartit,  en  el  qual  els  alumnes,  gràcies  a  l’ajuda  d’algú  més  capacitat  del  seu entorn (adult o un igual), pot mostrar-se  progressivament competent i autònom en la  resolució  de  les  tasques,  en  l’ús  dels  conceptes  i  en  la  posada  en  pràctica  de certes actituds.

Per això creiem que la nostra manera de treballar ha de ser:

Activa:  que potenciï la iniciativa i la creativitat de l'alumne.
Personalitzada:  tenint en compte les necessitats de cada alumne.
Investigadora: que permet a l'alumne a través de l'observació, l'experimentació i la reflexió, construir el seu propi aprenentatge.
Significativa:  que incorpori en les programacions didàctiques el coneixement del seu entorn més proper.
Globalitzadora:   que  desenvolupi  en  l’alumne  la  capacitat  d’aplicar  els aprenentatges en diverses situacions i contextos.

Aquesta metodologia es porta a terme a través de les diferents aules o espais que hi ha al centre així com el treball cooperatiu/competencial.