ESO (L'Educació Secundària Obligatòria) és la darrera etapa del sistema educatiu obligatori. Comprèn quatre cursos acadèmics que es cursen, normalment, entre els 12 i els 16 anys.

L'objectiu principal de l'Educació Secundària és que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques que els possibilitaran el seu desenvolupament acadèmic, personal i social, eines principals per afavorir la continuïtat formativa.