ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

És el segon tram educatiu que consta de 3 cursos i agrupa els alumnes de 3 a 6 anys. Al llarg de l’etapa de l’Educació Infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats al voltant dels eixos següents: aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, a pensar i a comunicar, a descobrir i tenir iniciativa, a conviure i a habitar el món.