Educació infantil

En l’etapa d’educació infantil afavorim un aprenentatge lúdic, vivencial, sensorial, cooperatiu, manipulatiu, creatiu, autònom, etc., amb l’objectiu que els infants puguin desenvolupar les capacitats bàsiques per créixer integralment en el món d’avui. Amb aquest propòsit, treballem les àrees de coneixement a través de diferents metodologies amb un enfocament globalitzat.Espais d'aprenentatge


Música


Treballs per projectes


Educació emocional


Rutines i hàbits


English and psychomotricity