INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
En aquest Consell Escolar del 29 de gener del 2020 s'ha acordat:

-Aprovar l'acta del darrer Consell Escolar.

-Ha quedat aprovada la liquidacií econòmica del any 2019.

-Han quedat aprovats els pressupostos de l'any 2020.

-S'ha informat de la visita del director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida al Institut Escola Torre Queralt el 7 de febrer del 2020.

-S'ha informat sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a l'Institut.