INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
El consell escolar és l'òrgan col·legiat on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa (pares, mares, professors, ajuntament i servies de PAS) i coordina, aprova i gestiona totes les activitats del centre.

Presidenta  Cap d'estudis  Secretaria
Maite Torrelles
Directora
 INF_PRI  Teresa Alcaine  Sònia López
 ESO  M. Alba Solaní