INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
El consell escolar és l'òrgan col·legiat on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa (pares, mares, professors, ajuntament i servies de PAS) i coordina, aprova i gestiona totes les activitats del centre.

Presidenta  Cap d'estudis  Secretaria
Maite Torrelles
Directora
 INF_PRI  Teresa Alcaine  Sònia López
 ESO  M. Alba Solaní