ÀREES
1-Descoberta d'un mateix i dels altres 

L’àrea de descoberta d’un mateix no es pot entendre sense la descoberta de l’altre, ja que ambdós aspectes es troben en el procés de construir-se integralment. Per això, aquesta àrea ha de promoure el treball de les relacions intrapersonals i interpersonals, els valors, les emocions, els hàbits, l’autoestima i l’autoconcepte, el moviment, l’acció i l’autonomia. Caldrà donar al cos la importància que es mereix i promoure el joc com a activitat natural de l’infant d’aquesta etapa.2-Descoberta de l'entorn 

L’àrea de descoberta de l’entorn ha d’ajudar els infants a elaborar explicacions sobre els objectes i les situacions que els interessen i els envolten i a emprendre reptes. En aquesta àrea, la matemàtica esdevé una eina bàsica per conèixer l’entorn: quantificar, mesurar, localitzar, predir, comprovar, generalitzar, fer models, etc. 3-Comunicació i llenguatges 

En l’àrea de comunicació i llenguatges les nenes i els nens experimentaran els diferents usos i funcions dels llenguatges, en un ambient favorable i on desenvolupi la comunicació tant verbal com no verbal. Per mitjà de la llengua oral l’infant podrà relatar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i sentiments, participar en la resolució de conflictes, reconèixer i gaudir de les formes literàries, etc. Alhora, els infants han de poder-se comunicar i expressar a través dels llenguatges plàstic, musical, corporal, matemàtic i audiovisual. També cal promoure l’aprenentatge i l’ús funcional de la lectura i de l’escriptura i una primera aproximació a l’ús oral d’una llengua estrangera.