INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

JUNTA DE L'AFA


Associació que la formen tots els pares i mares/tutors/es dels alumnes.

Composició de la junta de l'AFA 
- Presidenta: Pilar Carrión
- Vice-president: Moussa Baka
- Secretària: Neus Berzosa
- Tesorera: Silvia Lupiañez
- Vocals:
Sílvia Chordi
Assa Cámara
Layla Zekhanini

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE:

afatorrequeralt@gmail.com

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:


TELÈFON DE CONTACTE: