ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

 
Auxiliar administrativa: Cristina Mena

Es disposa d’una persona que ens ajuda en les tasques administratives i de gestió econòmica del centre, Mar Segura. El centre utilitza el programari Sfer@ RALC.


Tècnica en integració social – TIS: Eva Acosta


Dins el programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat col·labora en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb els nens, les seves famílies i els agents social de l’entorn. Conserge (Ajuntament de Lleida):
Cristina Gort (Escola)

Oscar Muñoz (Institut)


 
Auxiliars d’Educació especial (AEE-vetlladores):
Estefania Pua
Mónica Sas
Toni Portolés
Eva Sabariego

Ofereixen atenció personalitzada a alumnes del centre amb necessitats educatives especifiques