ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Auxiliar administrativa

Es disposa d’una persona que ens ajuda en les tasques administratives i de gestió econòmica del centre, Mar Segura. El centre utilitza el programari Sfer@ RALC.


Tècnica en integració social – TIS


Dins el programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat col·labora en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb els nens, les seves famílies i els agents social de l’entorn. 

EvaConserge (Ajuntament de Lleida)


Magí Morell
Conxita MorAuxiliars d’Educació especial (AEE-vetlladores)

Ofereixen atenció personalitzada a alumnes del centre amb necessitats educatives especifiques

Estefania Pua
Sergi Castañola
Toni Portolés
Ares Codina