INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

 
Auxiliar administrativa: Cristina Mena

Es disposa d’assesorament extern en les tasques administratives i de gestió econòmica del centre. El centre utilitza el programari Sfer@ RALC.


Tècnica en integració social – TIS: Marta Soldevila


Dins el programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat col·labora en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb els nens, les seves famílies i els agents social de l’entorn. Conserge (Ajuntament de Lleida):
Magí Morell (Escola)

Oscar Muñoz (Institut)


 
Auxiliars d’Educació especial (AEE-vetlladores):
Mónica Sas
Eva Sabariego

Ofereixen atenció personalitzada a alumnes del centre amb necessitats educatives especifiques