INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

La Maite Torrelles, directora del Institut Escola Torre Queralt i l'Associació Down de Lleida signen un conveni de col·laboració.  La Mireia Medina (practicant de l'Ass. Down) exercirà funcions de suport a la consergeria i al menjador. Aquesta tasca estarà supervisada per la Maite Torrelles, directora, i per la Mireia Lletjà, Preparadora Social de Down Lleida.

La història del barri del Secà de Sant Pere no comença fins ben entrats els anys 50. No obstant això, ja des del segle XIII apareix en la història, si més no, el terreny que serà suport material d’una realitat humana que havia d’esdevenir molts anys després.

Petita història del Secà de Sant Pere

 

Reunions del Consell escolar Municipal