ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Robòtica com a eina educativa.

20/11/2018

La robòtica com a eina educativa.
A més de multiplicar substancialment la motivació de la canalla, afavoreix metodologies com el E-Learning by doing i l'assaig prova-error.

Representa una manera de motivar a l'alumnat, a l'hora que permet treballar de manera pràctica molts conceptes que sovint s'impartien de forma teòrica. És una mina d'or a l'hora de motivar-los a fer estudis tecnològics, i és un camp on és molt fàcil aplicar coneixements de branques com la estàtica, la mecànica, la electrònica, la informàtica.... 

La robòtica també ens entrena per al treball de les competències: lògico-matemàtiques, autonomia personal, la capacitat d'oirganitzar-se, de buscar informació, etc...

Per més informació sobre els nostres robots podeu consultar els següents enllaços:

http://ro-botica.com/tienda/LEGO-Education/LEGO-Education-WeDo-2/
https://education.lego.com/en-us