INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
JUNTA DEL AMPA

Associació que la formen tots els pares i mares/tutors/es dels alumnes.

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE:

ampatorrequeralt@hotmail.com

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30h
Edifici de l'Institut (carrer Escoles 2)

TELÈFON DE CONTACTE:


697 30 30 50

Objectius:

Promoure activitats extraescolars i complementàries.
Recolzar econòmicament les propostes i projectes del Centre.
Promoure la participació de les famílies en la gestió del Centre.
Tenir un representant al Consell Escolar.
Gestionar ajuts i beques per sortides i activitats pels alumnes de l’Ajuntament, etc.
 
Composició de la Junta de l’AMPA: 

Maria Dolores Martínez Lanzas (presidenta)
Ivan Bermejo Montull (tresorer)
Rosa Maria León Marquez (secretària)
 
Com a vocals:
Layla Zekhanini
Chayma Rabhi
Olga Monje
Mercedes Morales
Conchi Canalejo


La seu i espai de la junta està situada a l'Institut C/ Escoles 2, Lleida.